Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Nestkastenproject Boerenerfvogels gestart

November 2019 is het project 'Nestkasten boerenerfvogels' gestart. Iedereen kan advies krijgen over het beter geschikt maken van de omgeving voor vogels en nestkasten voor een aantal vogelsoorten bestellen. De nestkasten worden gemaakt door Werk- en Speelplaats 'de Nieuwe Weg'. Het advies wordt gegeven in samenwerking met vereniging 'De Vechtstreek'.

Overdracht secretariaat Ommer Marke

per 1 januari 20120 neemt Bartinka Dorgelo het secretariaat over van Anet Bovendeert.
Het emailadres van de Ommer Marke blijft secretariaat@ommermarke.nl. Telefoon wordt: 06-47242889

De pilot OMAB is te bereiken via omabvechtdal@gmail.com  of 0523-235559
Anet Bovendeert blijft bestuurslid en projectleider van de pilot OMAB.

 

Kerstkaart

Kerstkaart ANV De Ommer Marke

kerstkaart

Aanbod scholen plaatsing nestkastjes

Onder het ‘nestkasten boerenerfvogels’ project is gestart met het aanbieden van een of twee nestkastjes aan alle scholen in de gemeenten Ommen en Dalfsen.

Scholen worden aangeschreven en kunnen zich opgeven voor de nestkastjes waarbij in de klas uitleg gegeven kan worden.
Op een eerste rondschrijven hebben zich reeds 12 scholen gemeld.

De nestkastjes zullen in februari naar de scholen gebracht worden.

 

Projectvoorstel fase 4 pilot OMAB goedgekeurd

eind november is een voorstel voor het projectplan voor fase 4 (2020) van de pilot OMAB besproken en goedgekeurd door de partners.

Omdat de discussie met de Provincie en Omgevings Diensten over de mogelijkheden om maaisel te gebruiken als bodemverbeteraar loopt, is het projectplan in twee gedeelten gesplitst. Voor het gedeelte waarin de voortzetting van de proef en voorbereiding van de praktijkproef zit is de financiering geregeld. Zodra de uitvoering van de praktijkproef geregeld is wordt voor dat gedeelte een aanvullende financiering gezocht.

Het projectplan is hier te vinden.

 

‘Boer als Gastheer’ komt met ‘Niet zonder Ons’

Op woensdag 27 november heeft de vereniging ‘De Boer Als Gastheer’ haar 5 jarig jubileum gevierd en daarbij het lied ‘Niet Zonder Ons’ gepresenteerd.

Op de muziek en Ramses Shaffy, ‘bid, werk, leef en bewonder’ is een pakkende tekst geschreven met een positieve boodschap over de landbouw.
Bovendien is er een prachtige clip gemaakt die die boodschap nog eens ondersteund.

Het lied is te zien en te horen op YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tFRSNbliRyE

De Boer als Gastheer is een vereniging die ontstaan is uit een project van ANV De Ommer Marke.