Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Ledenvergadering 13 maart 2018

De ledenvergadering van ANV De Ommer Marke is gepland op dinsdag 13 maart 2018. Tegen die tijd krijgen de leden een uitnodiging en zullen de stukken op de website te vinden zijn.

Lindeboom geplant

14 december: Wim van der Heide heeft het initiatief genomen om op zijn landgoed ‘Den Woesten Heide’ een Lindelaan aan te planten waarbij verschillende bomen opgedragen worden aan organisaties waarmee het landgoed al samenwerkt en wil blijven samenwerken.

Ook de Ommer Marke heeft een Boom opgedragen gekregen.  Jan Schottert en Anet Bovendeert waren, in gezelschap van een groot aantal vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties,  aanwezig.  Zij mochten  boom nummer 23 (het aantal jaren dat de Ommer Marke in 2017 bestaat),  symbolisch planten, door de laatste hoeveelheid aarde bij de geplante boom te scheppen.

IMG_20171214_105426_HDR

IMG_20171214_114420_HDR

 

Workshop Bodem

13 december is er een workshop gegeven aan de agrariërs met een proeflocatie van de Pilot OMAB, door Bodemkundige en Hydroloog Joris Schaap. Aanleiding en onderwerp was het onderzoek naar de bodemopbouw in de proefvelden. Naast het maken van profielkuilen en grondboringen is er toen ook een bodemscore opgesteld. Deze bodemscore geeft aan de hand van verschillende kenmerken een waardering aan de grond. Het is een eenvoudige manier; door iedereen zelf uit te voeren, om een indruk en waardering voor een bodem te krijgen. Daarmee biedt het inzicht aan grondgebruikers op de goede en mindere eigenschappen van de bodem zodat gericht gewerkt kan worden aan het behouden van de sterke punten en verbeteren van de mindere kanten.

Meer informatie over het bepalen van een bodemscore is te vinden op www.mijnbodemconditie.nl .
Een eerste stap is het downloaden van het Veldformulier BodemConditieScore – KUILMETING-.
In de ‘Handleiding Mijn Bodem Conditie Score uitgewerkt voor Beemster‘ is te vinden hoe de bodemscore opgebouwd wordt.

Na een uitgebreide inleiding van Joris Schaap waarbij  er al vele vragen besproken werden, ging de groep naar buiten om bij een profielkuil het vaststellen van de bodemscore in de praktijk te oefenen. Vanwege het slechte weer werd daarna de oefening verder binnen voortgezet aan de hand van foto’s .

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 003

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 001 OMAB - Workshop Bodem 131217 - 002

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 004

 

Deze middag werd gewaardeerd. Naast de informatie was het goed om op deze manier, als agrariërs, met elkaar over de mogelijkheden te spreken.

Mineral Valley Twente

Op 11 december is contact gelegd met de Mineral Valley (http://mineralvalley.nl/ ). Zij proberen veel partijen bij elkaar te krijgen om de mogelijkheden voor gebruik van mest en ook van organisch materiaal , niet alleen als bodemverbeteraar maar ook als grondstof voor andere producten (papier, biocomposieten etc.) verder te ontwikkelen.
Op termijn zullen zij starten met ‘proeftuinen’ waarin onderzoek wordt gedaan. De Pilot OMAB zou hier goed bij aan kunnen sluiten.
Nu is dit project nog in de fase van het leggen van de basis voor samenwerking.

22 februari 2018 organiseren zij het ‘Congres Mineral Valley Twente van 12.00 tot 17.00 uur in de Reggehofte 5, te Goor.
Meer info op hun website . Opgave via info@mineralvalley.nl

 

Bijeenkomst Platform Bodembeheer

Op 11 december organiseerde het Platform Bodembeheer (http://www.expertisebodemenondergrond.nl/platformbodembeheer) een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer in het landelijke gebied in het Provinciehuis te Zwolle.
Een interessante bijeenkomst. De presentaties en het verslag zijn te vinden op http://www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl/1119

Naar aanleiding van de presentaties is informatie gevonden op de site van het Louis Bolk Instituut ( http://www.louisbolk.org/nl/publicaties). Deze publicaties zijn ook te vinden bij ‘Rapporten en Artikelen‘ op deze website

Rapportage resultaten Fase 1 OMAB

4 december:
De laatste resultaten van het onderzoek voor fase 1  (periode 2016-2017) zijn begin december binnen gekomen. Daarmee konden de overzichten en schema’s met alle resultaten afgerond worden.

Op 4 december zijn zij verstuurd naar alle betrokkenen.

Alle resultaten zijn ook op de website te vinden.