Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Wijziging Vrijstellingsregeling Plantenresten

30 oktober 201: de Vrijstellingsregeling Plantenresten, beter bekend als de ‘kleine kringloopregeling’ zal per 1 januari 2019 aangepast worden. De afstand waarover plantenresten verplaatst mogen worden onder deze vrijstellingregeling wordt verruimd van 1 naar 5 km. Hiermee wordt het beter mogelijk om lokaal maaisel van bermen, sloten, bergingen en dijken te gebruiken als bodemverbeteraar op landbouwgrond.

Comments are closed.