Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Uitbreiding ontheffing levering Maaisel aangevraagd

19 januari 2019: Voor de pilot OMAB is een uitbreiding van de ontheffing voor he tleveren van maaisel in het kader van de pilot OMAB aangevraagd. Dit omdat het de bedoeling is om in fase 3 of 4 te starten met een praktijkproef in twee gebieden met ieder 5 bedrijven.Dit om logistieke en juridische opgaven te onderkennen om naar oplossingen te zoeken.

Voor OMAB fase 3 zijn intussen ook alle kuilen (Bokashi) en hopen (Compost) opgezet die van najaarsmaaisel worden gemaakt.

Comments are closed.