Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Jaarvergadering op 26 februari

26 februari 2019: In ‘de Kern’ in Ommen werd de jaarvergadering van ANV De Ommer Marke gehouden.
Hier vindt u de agenda secretarieel verslag 2018 en het verslag Jaarvergadering OM 2 maart 2018

Na het huishoudelijke gedeelte werd het cursusaanbod ‘Natuurbeheer en Ondenemerschap’ van Aeres Hogeschool toegelicht.
De basiscursus wordt door SBB vanaf 2021 verplicht gesteld aan pachters van hun gronden.
Meer informatie is te vinden in de folder.

Na een korte pauze hield Rob Jacob een inspirerende bijeenkomst over energie op het agrarische bedrijf waarbij ook de energievoorziening in een breder kader werd meegenomen. Een eerst stap is besparen. Een tweede is zelf opwekken van energie waarbij een combinatie van zonne- en windenergie op het moment het meest optimaal lijkt te zijn. De derde stap is het opslaan van energie waarbij omzetting van water in H2 de meestbelovende optie lijkt te zijn. Energie voorziening en alles wat daarbij komt kijken is erg in beweging. Het lijkt dan ook goed om een werkgroep te starten die zich bezig houdt met de ontwikkelingen rond H2.  Een aantal leden heeft zich al opgegeven. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat secretariaat@ommermarke.nl

Comments are closed.