Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Nieuwe Visie

26 februari 2019: In 2012 heeft de Ommer Marke haar visie gepresenteerd aan gedeputeerde Hester Maij. op een druk bezochte avond.
Veel van de daarin beschreven ambities zijn intussen gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een nieuwe conceptvisie opgesteld. Leden die graag mee willen denken over de definitieve inhoud kunnen zich melden bij het secretariaat : secretariaat@ommermarke.nl .
De visie zal gepresenteerd worden in november tijdens de feestelijke jubileumavond.

Comments are closed.