Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Randenproject weer van start

2019 is het derde jaar waarin we zaaizaad van een bloemen- en kruidenmengsel beschikbaar stellen en eventueel komen inzaaien. het afgelopen jaar was door de droogte niet erg succesvol. Dit jaar hopen we op beter weer en betere resultaten. de belangstelling is het  tweede jaar toegenomen en we hopen ook dit jaar Ommen en Dalfsen een stuk mooie en aantrekkelijker voor bijen, andere insecten, vogels en kleine zoogdieren te helpen maken.  Om mee te kunnen doen moet u een strook of overhoek beschikbaar stellen en bij inzaaien door ons, de grond zaaiklaar maken.

Er zitten weinig voorwaarden aan het meedoen zodat wij hopen dat veel grondeigenaren de aanleg van een bloemen en kruidenrand willen overwegen. De deelname  is voor 1 seizoen en de rand moet minimaal 1 meter breed zijn. deze actie is gratis voor leden en niet leden betalen 50 euro (of worden lid).

Opgave en meer info bij Bartinka Dorgelo (06-47242889 ) of Jan Hulsink (0572-371407 ).  Onder projecten-randenproject vindt u ook alle informatie.

 

Comments are closed.