Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Cursussen ‘Natuurboeren en Ondernemerschap’ verplicht voor pachters natuurgrond

Pachters van natuurgrond krijgen te maken met eisen van de verpachter (natuurorganisaties) om aantoonbare kennis van zaken te hebben mbt het beheer van natuurgrond.

Hiervoor worden cursussen georganiseerd waardoor de pachter ‘gecertificeerd’ kan worden.
Per natuurorganisatie verschillen de eisen voor welke cursus gevolgd moet worden.

Een uitgebreide uitleg vindt u hier en in deze folder

Comments are closed.