Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Brief en Oproep naar Provinciale Staten

De Ommer Marke is initiatiefnemer en partner in de pilot OMAB; onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van bermmaaisel om de bodem te verbeteren .
Er zijn veel voordelen om op deze manier het organische stof gehalte van de grond te verhogen. Zie verder onder OMAB.

Ondanks dat er een brede beweging is om de regelgeving zodanig aan te passen dat bermmaaisel verantwoord en werkbaar hiervoor gebruikt kan worden, zijn de mogelijkheden recentelijk eerder achteruit gegaan dan vooruit.

Daarom is vanuit de samenwerkende partners binnen OMAB; de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, de waterschappen Vechtstromen en DODelta en ANV De Ommer Marke, op 24 mei een brief met daarbij gevoegd een oproep, gestuurd naar de Provinciale Staten van Overijssel.
Er wordt 29 mei ingesproken bij de Statentafel.

Doel is om vanuit de politiek steun te krijgen voor het samenstellen van een team dat daadwerkelijk een oplossing gaat zoeken zodat verantwoord en werkbaar gebruik van bermmaaisel als bodemverbeteraar, mogelijk wordt. Wij hopen dat de provincie Overijssel hierin een voortrekkersrol wil spelen.

Comments are closed.