Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Inspraak OMAB bij PS

Op 29 mei heeft Anet Bovendeert namens OMAB ingesproken bij de statentafel van de Provinciale Staten.
Dit naar aanleiding van de brief en oproep die eerder naar de Staten was verstuurd.

Intussen was een document op de site van de Rijksoverheid gevonden waaruit bleek dat er ruimte in de bestaande regelgeving zit waardoor bermmaaisel wel gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. het gaat dus meer om het kleuren binnen de lijntjes en niet om het veranderen van de regelgeving. Dit is een eenvoudiger route.
Er kwamen veel vragen en positieve reacties van de statenleden.

Hopelijk kan er binnenkort afgesproken worden met de Omgevings Dienst (de handhavende organisatie) en wanneer nodig ook de NVWA .

De inspraak vindt u hier

 

Comments are closed.