Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Realisatieplan Visie LNV

17 juni is het Realisatieplan Visie LNV  ’Op weg met nieuw perspectief’ gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een duurzamere kringlooplandbouw.
De visie is ook samengevat in een schema .
Tenslotte is er ook een verklaring van Carola Schouten waarin zij de route naar kringlooplandbouw aankondigt.

Bovenstaande stukken zijn ook te vinden onder OMAB bij ‘artikelen’.

Comments are closed.