Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Start Nestkasten-project

Tijdens de jubileumavond ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging, is het nestkasten-project gestart door de wethouder van Ommen, Bart Jaspers Faijer.

Met dit project wil De Ommer Marke, in samenwerking met natuurvereniging ‘De Vechtstreek’ , stimuleren dat boerenerfvogels zich handhaven en waar mogelijk uitbreiden in het buitengebied.

Er wordt advies gegeven over aanpassingen in de omgeving waardoor vestiging of uitbreiding aannemelijker wordt en er zijn nestkasten te koop.

Meer informatie over dit project vindt u hier

Comments are closed.