Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Projectvoorstel fase 4 pilot OMAB goedgekeurd

eind november is een voorstel voor het projectplan voor fase 4 (2020) van de pilot OMAB besproken en goedgekeurd door de partners.

Omdat de discussie met de Provincie en Omgevings Diensten over de mogelijkheden om maaisel te gebruiken als bodemverbeteraar loopt, is het projectplan in twee gedeelten gesplitst. Voor het gedeelte waarin de voortzetting van de proef en voorbereiding van de praktijkproef zit is de financiering geregeld. Zodra de uitvoering van de praktijkproef geregeld is wordt voor dat gedeelte een aanvullende financiering gezocht.

Het projectplan is hier te vinden.

 

Comments are closed.