Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Overdracht secretariaat Ommer Marke

per 1 januari 20120 neemt Bartinka Dorgelo het secretariaat over van Anet Bovendeert.
Het emailadres van de Ommer Marke blijft secretariaat@ommermarke.nl. Telefoon wordt: 06-47242889

De pilot OMAB is te bereiken via omabvechtdal@gmail.com  of 0523-235559
Anet Bovendeert blijft bestuurslid en projectleider van de pilot OMAB.

 

Comments are closed.