Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Workshop Acupunctuur bij Rundvee

De workshop ‘Acupunctuur bij Rundvee’ op 13 februari door dierenarts Janneke Lok was een groot succes. Na een kleine introductie over de werking van acupunctuur en even oefenen met de naaldjes, gingen enthousiaste deelnemers de koeienstal in om te leren hoe acupunctuur in praktijk te brengen.

Bij uierontsteking kan men direct bij het ontdekken van de eerste symptomen vanuit de melkput al een paar naaldjes op de juiste punten zetten. Dit maakt acupunctuur tot een heel gemakkelijk toepasbare behandelwijze voor melkveehouders. Ook bij koeien die na het afkalven niet al te vlot zijn, zijn een aantal punten gemakkelijk te  localiseren.

Alle deelnemers gingen na afloop met een aantal acupunctuur-naaldjes naar huis. Op biologische boerderij De Haarmeyer kon een paar dagen na de workshop een kalfje met vruchtwater in de longen meteen al succesvol geholpen worden met acupunctuur!

Kijk voor meer info over acupunctuur bij dieren op de website www.dieracupunctuurjannekelok.nl.

Comments are closed.