Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Begrenzing Blauwe Diensten

24 november:
Waterschap Vechtstromen wil de begrenzing voor Blauwe Diensten uitbreiden.

Blauwe Diensten zijn maatregelen uit te voeren door grondeigenaren die de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater verbeteren. De grondeigenaar krijgt hier dan een (marktconforme) vergoeding voor. Te denken is aan het niet bemesten en spuiten van randen langs watervoerende sloten. De maatregelen zijn vrijwillig.

Deze mogelijkheden komen alleen beschikbaar op die plaatsen waar zij het meeste effect hebben. Deze plaatsen worden ‘begrensd’ op een kaart die in het natuurbeheerplan van de provincie wordt opgenomen.

De Ommer Marke heeft in samenwerking met het Collectief Midden Overijssel voorstellen gedaan voor de begrenzing. Vooralsnog lijkt het erop dat in de gemeente Ommen alleen het winterbed van de Vecht en Regge wordt begrensd.

Omdat  de gemeente Dalfsen in het werkgebied van WDODelta valt is hier nog niet bekend wat de begrenzing zal worden. Waarschijnlijk komt het winterbed van de vecht er in te liggen.

Comments are closed.