Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Rapportage resultaten Fase 1 OMAB

4 december:
De laatste resultaten van het onderzoek voor fase 1  (periode 2016-2017) zijn begin december binnen gekomen. Daarmee konden de overzichten en schema’s met alle resultaten afgerond worden.

Op 4 december zijn zij verstuurd naar alle betrokkenen.

Alle resultaten zijn ook op de website te vinden.

Comments are closed.