Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Mineral Valley Twente

Op 11 december is contact gelegd met de Mineral Valley (http://mineralvalley.nl/ ). Zij proberen veel partijen bij elkaar te krijgen om de mogelijkheden voor gebruik van mest en ook van organisch materiaal , niet alleen als bodemverbeteraar maar ook als grondstof voor andere producten (papier, biocomposieten etc.) verder te ontwikkelen.
Op termijn zullen zij starten met ‘proeftuinen’ waarin onderzoek wordt gedaan. De Pilot OMAB zou hier goed bij aan kunnen sluiten.
Nu is dit project nog in de fase van het leggen van de basis voor samenwerking.

22 februari 2018 organiseren zij het ‘Congres Mineral Valley Twente van 12.00 tot 17.00 uur in de Reggehofte 5, te Goor.
Meer info op hun website . Opgave via info@mineralvalley.nl

 

Comments are closed.