Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Workshop Bodem

13 december is er een workshop gegeven aan de agrariërs met een proeflocatie van de Pilot OMAB, door Bodemkundige en Hydroloog Joris Schaap. Aanleiding en onderwerp was het onderzoek naar de bodemopbouw in de proefvelden. Naast het maken van profielkuilen en grondboringen is er toen ook een bodemscore opgesteld. Deze bodemscore geeft aan de hand van verschillende kenmerken een waardering aan de grond. Het is een eenvoudige manier; door iedereen zelf uit te voeren, om een indruk en waardering voor een bodem te krijgen. Daarmee biedt het inzicht aan grondgebruikers op de goede en mindere eigenschappen van de bodem zodat gericht gewerkt kan worden aan het behouden van de sterke punten en verbeteren van de mindere kanten.

Meer informatie over het bepalen van een bodemscore is te vinden op www.mijnbodemconditie.nl .
Een eerste stap is het downloaden van het Veldformulier BodemConditieScore – KUILMETING-.
In de ‘Handleiding Mijn Bodem Conditie Score uitgewerkt voor Beemster‘ is te vinden hoe de bodemscore opgebouwd wordt.

Na een uitgebreide inleiding van Joris Schaap waarbij  er al vele vragen besproken werden, ging de groep naar buiten om bij een profielkuil het vaststellen van de bodemscore in de praktijk te oefenen. Vanwege het slechte weer werd daarna de oefening verder binnen voortgezet aan de hand van foto’s .

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 003

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 001 OMAB - Workshop Bodem 131217 - 002

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 004

 

Deze middag werd gewaardeerd. Naast de informatie was het goed om op deze manier, als agrariërs, met elkaar over de mogelijkheden te spreken.

Comments are closed.