Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Jaarvergadering ANV De Ommer Marke 6 maart

De jaarvergadering van ANV De Ommer Marke wordt gehouden in:

  • Zalencentrum De Kern; Bouwstraat 23, Ommen.
  • Aanvang 20.00 uur

Na het huishoudelijke deel  (+ 20.45) zal de heer Willem Rieks een presentatie houden over mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw ; Het maken van bedrijfsnatuurplannen en de mogelijkheid van financiering vanuit niet landbouw partijen.

Willem Rieks is verbonden aan Courage en bestuurslid bij het grote biologische akkerbouwbedrijf ‘Erp’(2000 ha). Daar wordt oa geëxperimenteerd met strokenteelt voor hogere opbrengsten en meer biodiversiteit. Een van de vragen deze avond is wat het oplevert wanneer 10% van de slechtste grond geëxtensiveerd wordt, maar wel agrarisch gebruik kent, en de mestruimte gebruikt wordt op de betere gronden.

Hier kunt u linken naar de Agenda Secretarieel verslag 2017 en het verslag Jaarvergadering 2017.

Comments are closed.