Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

21 maart: Minisymposium Maaisel Als Bodemverbeteraar – De Praktijk

          WIJ NODIGEN U UIT VOOR
                     het minisymposium

MAAISEL ALS BODEMVERBETERAAR
                           De Praktijk!

Woensdag 21 maart  van 13.00 tot 16.00 uur
Landgoed Den Woesten Heide, Oude Woestendijk 1, Ommen

 Georganiseerd door de Pilot OMAB
(Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) 

5 sprekers zullen het onderwerp toelichten:

  • Bram de Vos – deelnemende agrariër OMAB
  • Jurjen Neimeijer – Provincie Overijssel
  • Bert Messink – Composteren met Bioterra
  • Spreker Agriton – productie Bokashi
  • Bas Worm – Waterschap Vechtstromen 

Daarna discussie aan de hand van een prikkelende stelling!

Bij verschillende standjes kunt u informatie verzamelen.
Bokashi en Bioterra-compost zijn aanwezig.

Wij hopen u dan te zien!
Partners Pilot OMAB 

Opgave is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld:
secretariaat@ommermarke.nl

 Natuurlijk kunt u deze uitnodiging naar andere belangstellenden doorsturen.

Comments are closed.