Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Geslaagd Minisymposium

Ruim 60 deelnemers waren op 21 maart aanwezig bij het minisymposium ‘Maaisel Als Bodemverbeteraar – De Praktijk!’. Dit op Landgoed ‘Den Woesten Heide’ in Ommen door de Pilot OMAB georganiseerde bijeenkomst bracht nieuwe inzichten en een goede discussie. Gedeeld werd de wens om het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar mogelijk te maken. Daarbij zal dan wel gezorgd moeten worden dat er kwaliteit geleverd wordt. Een flinke taak voor de leveranciers, zowel qua denken als qua logistiek en werkwijze.
Verder kwam naar voren dat om de regelgeving te veranderen zo dat een verantwoord gebruik van maaisel als bodemverbeteraar  mogelijk wordt, alle partijen en overheden zich daarvoor moeten inzetten.

De Pilot OMAB zet zich in om data te verzamelen die een dergelijke aanpassing ondersteund en om kennis te delen. De Pilot is nu in haar tweede van de vijf onderzoeksjaren. Wordt vervolgd dus.

20180321_134335

Comments are closed.