Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Hennie Fix

Wij hebben een mekveebedrijf met zo’n 55 koeien en 37 ha. grond. Wij hebben een gesloten bedrijf op voornamelijk lichte zandgrond. Het vee is altijd al van eigen fok. Er wordt alleen gras en mais geteeld. Het meeste werk wordt door mij zelf uitgevoerd. Af en toe helpt er familie.

Op een fietstocht van LTO Vechtdal kwam ik de kraam van de Ommer Marke tegen en hoorde van de pilot OMAB. Dat vond ik meteen aantrekkelijk want ik heb een hooggelegen droog perceel dat heel goed organisch materiaal kan gebruiken. Toen ze mij vroegen om mee te doen hoefde ik dan ook niet lang na te denken.

Intussen heb ik het perceel afgelopen jaar ook niet meer geploegd en dat is mij goed bevallen. Het is mooi om ook via deze pilot met de bodem bezig te zijn.

Comments are closed.