Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Loonbedrijf Lindeboom

Wij hebben een veelzijdig loonbedrijf dat naast uitvoering van alle voorkomende agrarische werkzaamheden, onder andere ook een afvalstation heeft, mesttransport verzorgt en grond- en sloopwerk uitvoert. Wij hebben de beschikking over enkele ha. grond waarop gras en mais wordt geteeld.

Vanuit de landbouw en ons bedrijf zien wij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag komt naar organisch materiaal om de bodem te verbeteren. Humus en organische stof zijn belangrijk voor een gezonde bodem die in staat is genoeg producten van goede kwaliteit te leveren.

In samenwerking met de gemeente Dalfsen zijn wij al jaren bezig om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met maaisel van bermen en sloten. De regelgeving is hierbij nogal een hinderpaal. Daarom zijn wij blij dat via de pilot OMAB er de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend, zodat er nu echt in de praktijk onderzocht kan worden wat de mogelijkheden en effecten zijn. Daar werken we graag aan mee.

Comments are closed.