Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Han Kraayvanger

Wij hebben een mekveebedrijf met zo’n 100 koeien op 55 ha grond. Wij zijn grondgebonden qua mest en proberen ook qua voedselproductie zelfvoorzienend te zijn. Naast gras en mais hebben we dus ook andere gewassen zoals dit jaar voederbieten. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten.

Naast lager gelegen gronden hebben wij ook droogtegevoelige grond.

De ontwikkelingen in de landbouw zijn er op gericht dat er minder stikstof gebruikt moet gaan worden. Dan moet je dus zorgen dat de stikstof die je hebt niet uitspoelt en organische stof in de bodem draagt daar aan bij. Samen met Bram de Vos hebben we via de Ommer Marke in 2016 de mogelijkheid gecreëerd om Bokashi van slootmaaisel te maken. Dit is uitgegroeid tot de pilot OMAB waarin we samenwerken met de drie Vechtdal gemeenten, de twee waterschappen en de Provincie Overijssel.

Het is mooi dat we via deze pilot meer inzicht krijgen in hoe je met maaisel kunt omgaan en welke regelgeving er allemaal is.

Comments are closed.