Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Bestuur

Bestuursleden
Bram de Vos (voorzitter) 0572-371403
Han Kraayvanger (vice-voorzitter) 0529-451292
Anet Bovendeert (secretaris) 0523-235559
Robert Noordman (penningmeester) 0529-460011
Bartinka Dorgelo (lid) 06-47242889
 
Jan Jansen Holleboom (lid)                   06-33952159
Adviseurs
Jan Hulsink oud-coordinator
Wim van der Heide oud bestuurslid
Jan Schottert oud bestuurslid
Herman Hemstede vanuit LTO Vechtdal
Paul ter Haar vanuit LTO Vechtdal
Secretariaat
secretariaat@ommermarke.nl 0523-235559

Comments are closed.