Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Bram de Vos

Samen met mijn vrouw en zoon  hebben wij een melkveebedrijf en minicamping op lichte zandgrond. Mts. de Vos heeft ruim 200 stuks melkvee en 70 ha. grond. Er wordt gras en mais geteeld voor eigen gebruik en enige wisselteelt met lelies. Het vee staat in een loopstal.

Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om onze gronden in conditie te houden en te verbeteren.  Op een cursus hoorde ik van Bokashi en samen met Han Kraayvanger hebben we in 2016 via De Ommer Marke, Bokashi kunnen maken. Om meer informatie te kunnen krijgen hebben we toen de pilot OMAB opgezet.

Wij zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om reststromen van het bedrijf in te zetten voor verbetering van de bodem. Welke omzettingen/opslag is daar optimaal voor en welke toevoegingen zijn daar dan bij wenselijk of noodzakelijk.

De pilot OMAB helpt hierbij en ook om meer inzicht te krijgen in de regelgeving. Die is niet altijd logisch en als via OMAB bijgedragen wordt aan verandering, dan willen wij ons daar graag voor inzetten.

Comments are closed.