Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Arjan Schrijver

Wij hebben een melkveebedrijf met 135 koeien op zandgrond. Enkele percelen zijn droogtegevoelig en mede daardoor hebben wij daar last van engerlingen. Hierdoor moeten wij op het proefperceel dat in principe heel goed voor graslandland (weideperceel) ingezet zou kunnen worden nu al jarenlang mais telen. De mais doet het goed maar is niet goed voor het organische stof gehalte.

De pilot OMAB helpt mij om het organische stofgehalte op peil te houden en zo mogelijk te verhogen. Ik denk zeker dat dit bijdraagt aan het watervasthoudend vermogen, bodemleven en weerbaarheid in welke vorm dan ook. Via OMAB kom ik ook meer te weten over de mogelijkheden met maaisel van de gemeente of waterschap.

Daarnaast werk ik graag mee aan innovatieve projecten zoals OMAB. Er wordt gekeken naar de kosten en hoe je kunt voorkomen dat er in het geleverde maaisel zwerfafval zit. Wij, als agrariërs, zijn op zoek naar schoon materiaal; dat is niet alleen goed voor de bodem, maar dat levert ook geen gevaar op voor vee en voedselproductie en is goed voor het  imago van de landbouw.

Comments are closed.