Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Cursussen Natuurboeren en Ondernemerschap

De Natuurbeschermingsorganisaties die grond verpachten krijgen te maken met eisen vanuit de subsidieverlener dat hun beheerders en dus ook hun pachters ‘aantoonbaar bekwaam’ zijn. Zij zullen gaan eisen dat pachters gecertificeerd zijn of zullen gecertificeerde pachters voorrang geven.

Daarom worden er cursussen gegeven waarmee je een certificaat kunt halen waarmee je aan kunt tonen dat je ‘bekwaam’ bent.
Op dit moment zijn de volgende cursussen ontwikkeld:

inleiding              3 dagen               kosten   420,-
niveau 1               8 dagen               kosten 1020,-
niveau 2              8 dagen               kosten 1020,-
niveau 3              8 dagen               kosten 1020,-

Voor de inhoud zie www.aereshogeschool.nl/natuurboeren.
Kosten 70 euro per halve dag (een dagdeel = 140/dag).

De provincie Overijssel is gevraagd om een deel van de kosten te subsidiëren. Dat heeft zij toegezegd op voorwaarde dat het aanbod uitgebreid wordt.
Daardoor is het mogelijk om in 2019 tegen gereduceerd tarief uitgebreidere cursussen te volgen namelijk

cursus 1:  inleiding natuurbeheer en ondernemerschap              6 dagen               kosten 420,-
cursus 2:  natuurondernemer en verdienmodellen (niveau 1)    9 dagen               kosten 620,-

Zie ook in de folder van Hogeschool Aeres.
Dit aanbod geldt voor cursussen die in 2019 starten (er kan dus een overloop in 2020 zijn).

De stand van zaken wat betreft de eisen/wensen van de Natuurorganisaties is:

  • SBB eist bij (nieuwe/verlengde) pachtcontracten vanaf 1 jan 2021 dat de pachter de inleiding-cursus heeft gevolgd.
  • Bij de 6-daagse cursus in 2019 is het ook mogelijk om alleen dag 2, 3 en 4 te volgen (de inhoud van de driedaagse cursus); je krijgt dan het ook het certificaat voor de inleiding-cursus. Je betaalt dan wel gewoon 420,-
  • Degenen die deze cursus al eerder hebben gevolgd, staan bij SBB geregistreerd en krijgen alsnog het bijbehorende certificaat.
  • Natuurnonumenten gaat bij het afsluiten van pachtcontracten de voorkeur geven aan pachters die Niveau 1 hebben gevolgd.
  • Van Landschap Overijssel is niet bekend of en zo ja, welke eisen zij gaan stellen. Aangezien zij wel bij het overleg voor de subsidie aanvraag bij de provincie aanwezig waren, zijn daar  ontwikkelingen te verwachten.

Dit is een stand van zaken per maart 2019; eisen en wensen kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Meer informatie op : www.aereshogeschool.nl/natuurboeren. tel.: 088-0206000
Voor vragen en opgave: natuurboeren.hogeschool@aeres.nl

Najaar 2019 willen we proberen of  de ‘inleiding-cursus’ van de cursusserie ‘Natuurboeren en Ondernemerschap’  in het Vechtdal georganiseerd kan worden. Bij voldoende aanmelding ook de cursus  niveau 1.
Dit heeft als voordeel dat het dicht bij huis is en de inhoud toegespitst kan worden op de situatie hier.

Zet bij uw opgave dat u een voorkeur heeft voor een cursus in het Vechtdal- Overijssel.
Wij stellen het op prijs wanneer u ook aan ons doorgeeft wanneer u zich opgegeven heeft. Wij kunnen ons dan inzetten om het benodigde aantal te halen.
Dit kan via de mail op: secretariaat@ommermarke.nl

Comments are closed.