Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Visie

De Ommer Marke heeft haar visie verwoord in het document:  ‘De Ommer Marke, voor een blijvend mooi, leefbaar en bruikbaar platteland’.

Hierin staan de doelstellingen en de uitgangspunten van onze natuurvereniging.

Bovendien wordt beschreven hoe de Ommer Marke zich sinds 1994 heeft ontwikkeld, hoe zij is georganiseerd en vooral ook wat haar ambities zijn.

Comments are closed.