Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Nieuws

Brief en Oproep naar Provinciale Staten

De Ommer Marke is initiatiefnemer en partner in de pilot OMAB; onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van bermmaaisel om de bodem te verbeteren .
Er zijn veel voordelen om op deze manier het organische stof gehalte van de grond te verhogen. Zie verder onder OMAB.

Ondanks dat er een brede beweging is om de regelgeving zodanig aan te passen dat bermmaaisel verantwoord en werkbaar hiervoor gebruikt kan worden, zijn de mogelijkheden recentelijk eerder achteruit gegaan dan vooruit.

Daarom is vanuit de samenwerkende partners binnen OMAB; de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, de waterschappen Vechtstromen en DODelta en ANV De Ommer Marke, op 24 mei een brief met daarbij gevoegd een oproep, gestuurd naar de Provinciale Staten van Overijssel.
Er wordt 29 mei ingesproken bij de Statentafel.

Doel is om vanuit de politiek steun te krijgen voor het samenstellen van een team dat daadwerkelijk een oplossing gaat zoeken zodat verantwoord en werkbaar gebruik van bermmaaisel als bodemverbeteraar, mogelijk wordt. Wij hopen dat de provincie Overijssel hierin een voortrekkersrol wil spelen.


Data feestelijkheden Jubileumjaar bekend

2019 is het jaar dat 25 jaar geleden ANV De Ommer Marke werd opgericht.

Dit wordt gevierd met een EXCURSIE / REUNIE op 15 augustus voor leden , donateurs en oud leden, om 19.30.
We gaan een aantal projecten van vroeger en nu bekijken om daarna bij een barbecue herinneringen op te halen en ideeën te verzamelen voor de toekomst.

Donderdag 7 november om 20.00 uur organiseren wij voor leden, oud-leden en donateurs en al onze contacten een FEESTELIJKE JUBILEUMAVOND.
De visie voor de komende jaren wordt gepresenteerd. Er zullen kraampjes zijn waarin nieuwe mogelijkheden worden gepresenteerd en een tentoonstelling ‘vroeger en nu’ zal te bekijken zijn.

Nadere informatie volgt.

 


Cursussen 'Natuurboeren en Ondernemerschap' verplicht voor pachters natuurgrond

Pachters van natuurgrond krijgen te maken met eisen van de verpachter (natuurorganisaties) om aantoonbare kennis van zaken te hebben mbt het beheer van natuurgrond.

Hiervoor worden cursussen georganiseerd waardoor de pachter ‘gecertificeerd’ kan worden.
Per natuurorganisatie verschillen de eisen voor welke cursus gevolgd moet worden.

Een uitgebreide uitleg vindt u hier en in deze folder


Geslaagde Demomiddag 'Ken uw Bodem'.

Woensdagmiddag 27 maart werd de demomiddag ‘Ken uw Bodem’ georganiseerd op het melkveebedrijf van Mts. de Vos in Lemelerveld.
De bezoekers kregen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld met eerst drie inleidingen van:

 • Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) – met de presentatie : Landgebruik als basis van bodemkwaliteit.
 • Martijn Vijfeijken (Groeibalans) – met de presentatie : andere benadering van de bodem – andere analysemogelijkheden
 • Petra van Vliet (Eurofins-agro) – met de presentatie : Organische Stof Balans en de Bijmestmonitor.

De inleidingen gaven al genoeg stof voor vragen en discussie die voortgezet werd bij de stands en activiteiten:

 • bodemcheck     – Nick van Eekeren –
 • Dichtheidsmetingen – Roeland Farjon –
 • Bodemverbeteraars
 • Analyses Groeibalans – Martijn Vijfeijken-
 • organisch materiaal schatten, roofaaltjes bekijken, regenwormen, analysemogelijkheden  - Petra van Vliet (Eurofins –agro)
 • Berm zoekt Boer: bladverwerking, maaizuigcombinatie contracten – gemeente Hardenberg
 • Waterschappen
 • OMAB

Robert Noordman, penningmeester van de Ommer Marke, won de prijsvraag van Eurofins-agro waarbij het gehalte aan organische stof bij drie emmers grond geraden moest worden.
Voor een impressie van de bijeenkomst klikt u hier


Randenproject weer van start

2019 is het derde jaar waarin we zaaizaad van een bloemen- en kruidenmengsel beschikbaar stellen en eventueel komen inzaaien. het afgelopen jaar was door de droogte niet erg succesvol. Dit jaar hopen we op beter weer en betere resultaten. de belangstelling is het  tweede jaar toegenomen en we hopen ook dit jaar Ommen en Dalfsen een stuk mooie en aantrekkelijker voor bijen, andere insecten, vogels en kleine zoogdieren te helpen maken.  Om mee te kunnen doen moet u een strook of overhoek beschikbaar stellen en bij inzaaien door ons, de grond zaaiklaar maken.

Er zitten weinig voorwaarden aan het meedoen zodat wij hopen dat veel grondeigenaren de aanleg van een bloemen en kruidenrand willen overwegen. De deelname  is voor 1 seizoen en de rand moet minimaal 1 meter breed zijn. deze actie is gratis voor leden en niet leden betalen 50 euro (of worden lid).

Opgave en meer info bij Bartinka Dorgelo (06-47242889 ) of Jan Hulsink (0572-371407 ).  Onder projecten-randenproject vindt u ook alle informatie.

 


Comments are closed.