Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Nieuws

Opgave Randenproject mogelijk

Vanaf vandaag 5 april is opgave mogelijk voor het randenproject.

Hierbij zorgt ANV De Ommer Marke voor het zaaizaad en het inzaaien van een bloemrijke akkerrand.
De grondeigenaar stelt een strook of overhoek beschikbaar en maakt deze zaaiklaar. De rand of overhoek moet in 2018 blijven staan. Het is de bedoeling om de tweede helft van april in te zaaien, afhankelijk van het weer. Zelf inzaaien is ook mogelijk.
Voor leden is dit gratis, niet leden betalen 50 euro of worden lid (37,50 of 35,00 bij automatische incasso).

Grondeigenaren in Ommen en Dalfsen kunnen zich vanaf nu opgeven bij Jan Hulsink (j.hulsink@zonnet.nl of 0572-371407) die ook alle info kan geven.

Er wordt nog gezocht naar een mengsel geschikt voor schaduwrijke plekken. Opgave hiervoor is vanaf nu ook mogelijk.
Belangstelling voor het zaadmengsel ‘smakelijke kruiden voor vee’ kan ook doorgegeven worden. Bij voldoende animo wordt dit ook aangeschaft.

Voor meer info klik hier


Geslaagd Minisymposium

Ruim 60 deelnemers waren op 21 maart aanwezig bij het minisymposium ‘Maaisel Als Bodemverbeteraar – De Praktijk!’. Dit op Landgoed ‘Den Woesten Heide’ in Ommen door de Pilot OMAB georganiseerde bijeenkomst bracht nieuwe inzichten en een goede discussie. Gedeeld werd de wens om het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar mogelijk te maken. Daarbij zal dan wel gezorgd moeten worden dat er kwaliteit geleverd wordt. Een flinke taak voor de leveranciers, zowel qua denken als qua logistiek en werkwijze.
Verder kwam naar voren dat om de regelgeving te veranderen zo dat een verantwoord gebruik van maaisel als bodemverbeteraar  mogelijk wordt, alle partijen en overheden zich daarvoor moeten inzetten.

De Pilot OMAB zet zich in om data te verzamelen die een dergelijke aanpassing ondersteund en om kennis te delen. De Pilot is nu in haar tweede van de vijf onderzoeksjaren. Wordt vervolgd dus.

20180321_134335


21 maart: Minisymposium Maaisel Als Bodemverbeteraar - De Praktijk

          WIJ NODIGEN U UIT VOOR
                     het minisymposium

MAAISEL ALS BODEMVERBETERAAR
                           De Praktijk!

Woensdag 21 maart  van 13.00 tot 16.00 uur
Landgoed Den Woesten Heide, Oude Woestendijk 1, Ommen

 Georganiseerd door de Pilot OMAB
(Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) 

5 sprekers zullen het onderwerp toelichten:

  • Bram de Vos – deelnemende agrariër OMAB
  • Jurjen Neimeijer – Provincie Overijssel
  • Bert Messink – Composteren met Bioterra
  • Spreker Agriton – productie Bokashi
  • Bas Worm – Waterschap Vechtstromen 

Daarna discussie aan de hand van een prikkelende stelling!

Bij verschillende standjes kunt u informatie verzamelen.
Bokashi en Bioterra-compost zijn aanwezig.

Wij hopen u dan te zien!
Partners Pilot OMAB 

Opgave is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld:
secretariaat@ommermarke.nl

 Natuurlijk kunt u deze uitnodiging naar andere belangstellenden doorsturen.


Jaarvergadering ANV De Ommer Marke 6 maart

De jaarvergadering van ANV De Ommer Marke wordt gehouden in:

  • Zalencentrum De Kern; Bouwstraat 23, Ommen.
  • Aanvang 20.00 uur

Na het huishoudelijke deel  (+ 20.45) zal de heer Willem Rieks een presentatie houden over mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw ; Het maken van bedrijfsnatuurplannen en de mogelijkheid van financiering vanuit niet landbouw partijen.

Willem Rieks is verbonden aan Courage en bestuurslid bij het grote biologische akkerbouwbedrijf ‘Erp’(2000 ha). Daar wordt oa geëxperimenteerd met strokenteelt voor hogere opbrengsten en meer biodiversiteit. Een van de vragen deze avond is wat het oplevert wanneer 10% van de slechtste grond geëxtensiveerd wordt, maar wel agrarisch gebruik kent, en de mestruimte gebruikt wordt op de betere gronden.

Hier kunt u linken naar de Agenda Secretarieel verslag 2017 en het verslag Jaarvergadering 2017.


Lindeboom geplant

14 december: Wim van der Heide heeft het initiatief genomen om op zijn landgoed ‘Den Woesten Heide’ een Lindelaan aan te planten waarbij verschillende bomen opgedragen worden aan organisaties waarmee het landgoed al samenwerkt en wil blijven samenwerken.

Ook de Ommer Marke heeft een Boom opgedragen gekregen.  Jan Schottert en Anet Bovendeert waren, in gezelschap van een groot aantal vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties,  aanwezig.  Zij mochten  boom nummer 23 (het aantal jaren dat de Ommer Marke in 2017 bestaat),  symbolisch planten, door de laatste hoeveelheid aarde bij de geplante boom te scheppen.

IMG_20171214_105426_HDR

IMG_20171214_114420_HDR

 


Comments are closed.