Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Collectief Midden Overijssel

ANV De Ommer Marke maakt deel uit van het Collectief Midden Overijssel dat nu nog in oprichting is. Samen met 7 andere ANV’s /Stichtingen zorgen wij dat het Agrarisch Natuurbeheer in Midden Overijssel mogelijk blijft. De samenwerking verloopt prima en dat moet ook wel want er komt een hoop op ons af.

Het is om te beginnen al een heel proces om samen een professionele organisatie op poten te zetten. Als eindbegunstiger voor ‘Brussel’ komt er een grote verantwoordelijkheid voor uitvoering, administratie en uitbetaling.

Daarnaast is het een hele opgave om goed in beeld te krijgen waar welk beheer tot de meeste ecologische resultaten zal leiden. Uitgaande van het bestaande beheer is het streven om te komen naar goede leefomstandigheden voor de verschillende doelsoorten; meest vogels en enige amfibieën.

Welk beheer daarvoor het beste op welke plaatsen kan worden ingezet wordt op dit moment onderzocht. Net zo belangrijk is dat er draagvlak in het gebied is voor de aanpak. Dus behalve ecologische resultaten zijn zeker ook de instelling en de samenwerking in een gebied sturend.

Wilt u meer weten over het gebiedscollectief, kijk dan bij de volgende onderwerpen:

Onder ’Nieuws’ vindt u de laatste ontwikkelingen.

Comments are closed.