Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Algemeen

Vorige pagina

Vanaf 1 januari 2016 gaat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) onder pijler 2 ruimte bieden voor Agrarisch Natuurbeheer. Dit zal dan alleen nog maar mogelijk zijn via Collectieven.

De verwachting is dat hierdoor het agrarisch natuurbeheer effectiever en efficiënter georganiseerd kan worden.

Op dit moment lijkt het Agrarisch Natuurbeheer voor sommige doelsoorten de negatieve ontwikkelingen te stabiliseren en in sommige gevallen ook om te zetten in een positieve trend. Maar dit geldt niet voor alle soorten en ook niet voor de biodiversiteit in het algemeen.

Daarbij zijn de uitvoeringslasten van het huidige Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) erg hoog. In tijden van economische crisis vraagt dit om een nieuwe aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De Overheid stelt zich tot doel om meer ecologisch resultaat te boeken en tegelijkertijd minder uitvoeringskosten te krijgen. Ondernemerschap en een betere en duurzamere relatie met de deelnemende grondeigenaar zijn daarbij het uitgangspunt.

Collectieven in de vorm van groepen van boeren en andere agrarische grondgebruikers gaan een belangrijke rol spelen in het nieuwe subsidiestelsel: zij zijn eindbegunstigde (en daarmee eindverantwoordelijk) voor de subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daardoor gaan zij ook de administratie en uitbetaling regelen.

De planning en uitvoering van het Agrarisch Natuurbeheer wordt door het gebied georganiseerd, waardoor er meer samenhang in beheer komt. de verwachting is dat daarmee de beheerkwaliteit en de ecologische kwaliteit in het gebied verbeterd.

Ook de inpasbaarheid van het beheer in de agrarische bedrijfsvoering kan verbeterd worden, waardoor er ruimte is voor ondernemerschap van boeren en afspraken duurzaam worden vastgelegd.

Meer informatie op www.scan-collectieven.nl

Vorige pagina

Comments are closed.