Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Randenproject

Naar aanleiding van het ondertekenen van het ‘bijenconvenant’, heeft De Ommer Marke eind 2016 besloten om het inzaaien van randen (minimaal 1 meter) en overhoeken, met een insecten vriendelijk bloemen en kruidenmengsel, aantrekkelijk te maken voor haar leden en anderen.

Dit heeft geleid tot het ‘Randenproject’ waarbij De Ommer Marke zaaizaad en het inzaaien gratis beschikbaar stelt aan haar leden.
Niet-leden betalen 50 euro (of worden lid voor 37,50 / 35,00 met automatische incasso).

Na  2017 en 2018 waarbij de droogte niet erg meewerkte willen wij toch ook in 2019 deze mogelijkheid bieden. Ieder jaar blijkt dat er veel belangstelling voor is.
Het inzaaien gebeurt met een smalle zaaimachine van ongeveer 1 meter. Dat is dus de minimale breedte van een strook, breder mag natuurlijk. De rand moet in het seizoen 2019 in stand gehouden worden.
Van een deelnemer bij wie we komen inzaaien wordt verwacht dat hij de grond zaaiklaar maakt. Het kan zinvol zijn om een ‘vals zaaibed’ aan te leggen. Daarbij laat men eerst het onkruid opkomen, dat daarna geschoffeld wordt. Daarna kan men dan het bloemen- en kruidenmengsel inzaaien dat dan minder last heeft van concurrerende onkruiden.
Het inzaaien gebeurt overal in een paar dagen tijd en kan dus niet op afroep.
Ook is het weer mogelijk om zelf in te zaaien. Daarvoor wordt dan zaaizaad beschikbaar gesteld.

De maximale oppervlakte dat gratis ingezaaid kan worden is 3000 m2. Hiervoor ontvangt u dan 4,5 kilo zaaizaad. Wilt u een groter oppervlak inzaaien dan kunt u extra zaaizaad voor de kostprijs bij ons kopen. Omdat wij in grote hoeveelheden het zaad aanschaffen kunnen wij dit leveren  voor 15 euro/kilo.
Er is ook een minimale oppervlakte namelijk 100 m2.

Dit jaar gaan we vooral gebruik maken van het  eenjarig bloemenmengsel dat het vorige jaren naar omstandigheden toch goed heeft gedaan. Dit is zeer geschikt om langs mais in te zaaien. Dit jaar heeft het een iets andere samenstelling namelijk :

16% zomertarwe Tybalt                           3% Chrysant (Margriet)
17% boekweit                                          3% Gierst
9% luzerne                                              3% Klaproos
9% Alexandrijnse klaver                          3% Meisjesogen
7% Gipskruid                                           3% Hoofdjesgillia
1% Groot Akkerscherm                           2% Kleine Zonnebloemen
7% Korenbloem                                      1% Phacelia
4% Saffloer                                              2% Gele Ganzebloem
8% Bolderik                                             2% Cosmea

Daarnaast zijn we bezig om een mengsel van ‘oude’ en moderne landbouwsoorten samen te stellen die zowel een positief effect hebben op de biodiversiteit en dan met name bijen, als dat zij met de maisoogst mee geoogst kunnen worden. Denk aan soorten als klavers, lucerne, zoete lupine,boekweit, seradella, mosterd etc. Dit mengsel zal is voor het grootste deel meerjarig.
Verder gaan wij door met onze zoektocht om een goed mengsel te ontwikkelen voor het inzaaien van met zand afgedekte kuilbulten.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Bartinka Dorgelo (liefst per mail cushihuaira@yahoo.com  of anders 06-47242889) of bij Jan Hulsink (0572-371407)
Bij hen kunt u ook alle informatie krijgen.

 

IMG_9015

Comments are closed.