Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Randenproject

Naar aanleiding van het ondertekenen van het ‘bijenconvenant’, heeft De Ommer Marke eind 2016 besloten om het inzaaien van randen (minimaal 1 meter) en overhoeken  aantrekkelijk te maken voor haar leden en anderen.

Dit heeft geleid tot het ‘Randenproject’ waarbij De Ommer Marke zaaizaad en het inzaaien gratis beschikbaar stelt aan haar leden.
Niet-leden betalen 50 euro (of worden lid voor 37,50 / 35,00 met automatische incasso).

Na de start in 2017  willen wij ook in 2018 deze mogelijkheid bieden.
Het inzaaien gebeurt met een smalle zaaimachine van ongeveer 1 meter. Dat is dus de minimale breedte van een strook, breder mag natuurlijk.
Van een deelnemer wordt verwacht dat hij de grond zaaiklaar maakt en de rand dit jaar (2018) in stand houdt.
Dit jaar is het ook mogelijk zelf in te zaaien. Daarvoor wordt dan zaaizaad beschikbaar gesteld.

Dit jaar gaan we vooral gebruik maken van het  eenjarig bloemenmengsel dat het vorig jaar goed heeft gedaan. Dit is zeer geschikt om langs mais in te zaaien.
Daarnaast zijn we nog aan het zoeken naar een speciaal mengsel voor schaduwrijke plekken. Zodra dat beschikbaar komt staat het op deze website. Opgave kan al wel.

Het mengsel meerjarige kruiden die smakelijk zijn voor vee  dat we vorig jaar beschikbaar hadden, schaffen we alleen aan wanneer er voldoende vraag naar is.
In 2017 waren de resultaten van dit mengsel slecht, wat (gedeeltelijk) ook aan het droge voorjaar kan hebben gelegen.
Bent u geïnteresseerd in dit mengsel dat vooral geschikt is om langs weiland in te zaaien, zodat het vee hier in het najaar een hapje van mee kan eten, geef dit dan door!

Op plekken die vanaf de openbare weg te zien zijn wordt een bordje geplaatst met het logo van de Ommer Marke .

Opgave is noodzakelijk . Dit kan bij Jan Hulsink 0572-371407,  email   j.hulsink@zonnet.nl , die ook alle verdere informatie kan geven.

IMG_9015

Comments are closed.