Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

ANV De Ommer Marke

Vorige pagina

Sinds 2013 zijn wij betrokken bij de oprichting van een collectief zoals bedoeld in bovenstaande. Voor de gemeente Ommen en Dalfsen zijn wij vanaf het begin vertegenwoordigd in het Collectief Midden Overijssel.

Dit collectief omvat 8 partijen (ANV’s en Stichtingen) om voldoende groot te zijn, zodat de overheadkosten in de hand gehouden kunnen worden en werk verdeeld. Deze partijen zijn:

ANV Groen Salland Raalte, Deventer, Olst-Wijhe
ANV De Ommer Marke Ommen, Dalfsen
Stichting Vitaal Plattelland Hardenberg
ANV Land en Schap Twenterand, Hellendoorn, Rijssen-Holten
ANV Reggestreek Wierden, Almelo
ANV ’t Hooltwark Haaksbergen, Hof van Twente, Hengelo, Borne
Landschapfonds Enschede Enschede
Landschapsvereniging De Grutto weidevogelbeheer

weidevogel

Voor de Ommer Marke is Anet Bovendeert vertegenwoordigd in het bestuur van het collectief. Zij oefent daar ook de functie van secretaris uit.

Het Collectief in oprichting is zowel bezig met het opzetten van de organisatie als dat er inhoudelijk al gewerkt wordt ter voorbereiding van het afsluiten van contracten voor 2016.

Op basis van kaders en gegevens vanuit de provincie, het beschikbare budget en grondeigenaren die Agrarisch Natuurbeheer willen gaan toepassen, moet er een plan gemaakt worden met  waar, wat mogelijk is. Zo, dat er resultaten qua biodiversiteit behaald gaan worden.

Dat alles met een beperkt budget in relatief korte tijd en in samenwerking met betrokken partijen is best een uitdaging. De samenwerking binnen het collectief is echter prima en het gevoel overheerst dat we ons hier doorheen zullen slaan.

Vanuit het collectief wordt het overleg gevoerd met de organisaties die ook (grotendeels) provinciaal georganiseerd zijn (LTO Noord, SBB, Landschap Overijssel, Waterschappen, de provincie Overijssel enz.). Dat gaat dan op hoofdlijnen.

Binnen het werkgebied van een ANV wordt het overleg met de daar plaatselijke organisaties door de ANV gevoerd. Dan kan er al ingezoomd worden op de plaatselijke situatie en mogelijkheden.

Omdat het Vechtdal een sterke verbindende factor is, werken wij nauw samen met SVP Hardenberg. Gezamenlijk kunnen we voor het Vechtdal als ecologische, geografische en bestuurlijke  eenheid  een goed onderbouwd plan maken om het agrarisch natuurbeheer hier te behouden en waar mogelijk te versterken.

De LTO-afdelingen zijn bij de bestuursvergaderingen van De Ommer Marke vertegenwoordigd als  adviseur. De eerste oriënterende gesprekken met het Groen Platform Vecht hebben geresulteerd in een intentie om waar mogelijk samen te werken. Inmiddels wordt er constructief samengewerkt.

De voortgang wordt bemoeilijkt omdat veel processen die eigenlijk na elkaar horen te lopen, nu naast elkaar plaatsvinden. Beslissingen wachten op informatie, informatie op oplevering door instanties. Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar de richting die we opgaan begint al wel vorm te krijgen.

Intussen (april 2015) zijn er al duidelijke stappen gemaakt. er is een kwaliteitshandboek opgesteld, nodig voor de certificering van het collectief. op de laatste puntjes op de i na kan deze ingeleverd worden.

Voor de beheerstrategie is de basis gelegd en wij hopen deze half april klaar te hebben. in de beheerstrategie staan de argumenten waarmee we kunnen beslissen wie wel en wie niet mee kunnen doen. belangrijkste daarin is of het beheer bijdraagt aan een verbetering van het leefgebied van de zogenaamde ‘doelsoorten’. In eerste instantie gaan we voor een aantal vrij algemene soorten. Op de verbeteringen voor deze soorten liften dan de meer bijzondere soorten mee. In de loop van de jaren hopen wij de lijst met doelsoorten specifieker te kunnen maken. De Ommer Marke brengt hiervoor kennis van het gebied is.

Wij streven ernaar u via deze website en verder via onze nieuwsbrieven aan onze leden te informeren over de laatste ontwikkelingen.

De website van Collectief Midden Overijssel is beschikbaar. Daar vindt u de informatie die voor het hele collectief geldt.

 

 Vorige pagina

Comments are closed.