Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Data feestelijkheden Jubuileumjaar bekend

2019 is het jaar dat ANV de Ommer Marke 25 jaar bestaat. Op 15 augustus is er daarom een excursie/reünie voor leden, oud-leden en donateurs. Op 7 november volgt de feestelijke jubileumavond, met onder andere de presentatie van de visie voor de komende jaren.

Demodag Bodem – 27 Maart

10 maart 2019: Op woensdag 27 maart, 13.15 – 16.00 bij Mts. de Vos, Vilstersestraat 28, Lemelerveld wordt door de Pilot OMAB,  waarbij de Ommer Marke nauw betrokken is de Demodag Bodem  - Ken uw bodem; gegevens verzamelen en wat doe je daar dan mee- georganiseerd.
De uitnodiging met het programma vindt u hier.
Het belooft een interessante en praktijkgerichte bijeenkomst te worden!

25 Jarig Jubileum ANV De Ommer Marke

2 maart 2019: 2019 is het 25-jarig jubileumjaar van onze vereniging en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom organiseren wij :

  • Een excursie eind augustus langs oude en nieuwe projecten, die afgesloten wordt met een hapje en een drankje.

Een ideale gelegenheid om oude herinneringen op te halen en mee vooruit te kijken naar de toekomst.

  • Een feestelijke jubileumavond in november met een tentoonstelling van oude en nieuwe projecten, kraampjes waarin interessante ontwikkelingen worden uitgelegd en niet op de laatste plaats waarop een nieuwe visie wordt gepresenteerd. Hierbij worden al onze contacten uitgenodigd.

Wij hopen natuurlijk u op beide evenementen te mogen ontmoeten. Nadere informatie volgt.

Nieuwe Visie

26 februari 2019: In 2012 heeft de Ommer Marke haar visie gepresenteerd aan gedeputeerde Hester Maij. op een druk bezochte avond.
Veel van de daarin beschreven ambities zijn intussen gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een nieuwe conceptvisie opgesteld. Leden die graag mee willen denken over de definitieve inhoud kunnen zich melden bij het secretariaat : secretariaat@ommermarke.nl .
De visie zal gepresenteerd worden in november tijdens de feestelijke jubileumavond.

Jaarvergadering op 26 februari

26 februari 2019: In ‘de Kern’ in Ommen werd de jaarvergadering van ANV De Ommer Marke gehouden.
Hier vindt u de agenda secretarieel verslag 2018 en het verslag Jaarvergadering OM 2 maart 2018

Na het huishoudelijke gedeelte werd het cursusaanbod ‘Natuurbeheer en Ondenemerschap’ van Aeres Hogeschool toegelicht.
De basiscursus wordt door SBB vanaf 2021 verplicht gesteld aan pachters van hun gronden.
Meer informatie is te vinden in de folder.

Na een korte pauze hield Rob Jacob een inspirerende bijeenkomst over energie op het agrarische bedrijf waarbij ook de energievoorziening in een breder kader werd meegenomen. Een eerst stap is besparen. Een tweede is zelf opwekken van energie waarbij een combinatie van zonne- en windenergie op het moment het meest optimaal lijkt te zijn. De derde stap is het opslaan van energie waarbij omzetting van water in H2 de meestbelovende optie lijkt te zijn. Energie voorziening en alles wat daarbij komt kijken is erg in beweging. Het lijkt dan ook goed om een werkgroep te starten die zich bezig houdt met de ontwikkelingen rond H2.  Een aantal leden heeft zich al opgegeven. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat secretariaat@ommermarke.nl

Uitbreiding ontheffing levering Maaisel aangevraagd

19 januari 2019: Voor de pilot OMAB is een uitbreiding van de ontheffing voor he tleveren van maaisel in het kader van de pilot OMAB aangevraagd. Dit omdat het de bedoeling is om in fase 3 of 4 te starten met een praktijkproef in twee gebieden met ieder 5 bedrijven.Dit om logistieke en juridische opgaven te onderkennen om naar oplossingen te zoeken.

Voor OMAB fase 3 zijn intussen ook alle kuilen (Bokashi) en hopen (Compost) opgezet die van najaarsmaaisel worden gemaakt.