Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

 • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

 • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

  Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Data feestelijkheden Jubileumjaar bekend

2019 is het jaar dat ANV de Ommer Marke 25 jaar bestaat. Op 15 augustus is er daarom een excursie/reünie voor leden, oud-leden en donateurs. Op maandag 11 november volgt de feestelijke jubileumavond, met onder andere de presentatie van de visie voor de komende jaren.

Geslaagde Demomiddag ‘Ken uw Bodem’.

Woensdagmiddag 27 maart werd de demomiddag ‘Ken uw Bodem’ georganiseerd op het melkveebedrijf van Mts. de Vos in Lemelerveld.
De bezoekers kregen een aantrekkelijk programma voorgeschoteld met eerst drie inleidingen van:

 • Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) – met de presentatie : Landgebruik als basis van bodemkwaliteit.
 • Martijn Vijfeijken (Groeibalans) – met de presentatie : andere benadering van de bodem – andere analysemogelijkheden
 • Petra van Vliet (Eurofins-agro) – met de presentatie : Organische Stof Balans en de Bijmestmonitor.

De inleidingen gaven al genoeg stof voor vragen en discussie die voortgezet werd bij de stands en activiteiten:

 • bodemcheck     – Nick van Eekeren –
 • Dichtheidsmetingen – Roeland Farjon –
 • Bodemverbeteraars
 • Analyses Groeibalans – Martijn Vijfeijken-
 • organisch materiaal schatten, roofaaltjes bekijken, regenwormen, analysemogelijkheden  - Petra van Vliet (Eurofins –agro)
 • Berm zoekt Boer: bladverwerking, maaizuigcombinatie contracten – gemeente Hardenberg
 • Waterschappen
 • OMAB

Robert Noordman, penningmeester van de Ommer Marke, won de prijsvraag van Eurofins-agro waarbij het gehalte aan organische stof bij drie emmers grond geraden moest worden.
Voor een impressie van de bijeenkomst klikt u hier

Randenproject weer van start

2019 is het derde jaar waarin we zaaizaad van een bloemen- en kruidenmengsel beschikbaar stellen en eventueel komen inzaaien. het afgelopen jaar was door de droogte niet erg succesvol. Dit jaar hopen we op beter weer en betere resultaten. de belangstelling is het  tweede jaar toegenomen en we hopen ook dit jaar Ommen en Dalfsen een stuk mooie en aantrekkelijker voor bijen, andere insecten, vogels en kleine zoogdieren te helpen maken.  Om mee te kunnen doen moet u een strook of overhoek beschikbaar stellen en bij inzaaien door ons, de grond zaaiklaar maken.

Er zitten weinig voorwaarden aan het meedoen zodat wij hopen dat veel grondeigenaren de aanleg van een bloemen en kruidenrand willen overwegen. De deelname  is voor 1 seizoen en de rand moet minimaal 1 meter breed zijn. deze actie is gratis voor leden en niet leden betalen 50 euro (of worden lid).

Opgave en meer info bij Bartinka Dorgelo (06-47242889 ) of Jan Hulsink (0572-371407 ).  Onder projecten-randenproject vindt u ook alle informatie.

 

Demodag Bodem – 27 Maart

10 maart 2019: Op woensdag 27 maart, 13.15 – 16.00 bij Mts. de Vos, Vilstersestraat 28, Lemelerveld wordt door de Pilot OMAB,  waarbij de Ommer Marke nauw betrokken is de Demodag Bodem  - Ken uw bodem; gegevens verzamelen en wat doe je daar dan mee- georganiseerd.
De uitnodiging met het programma vindt u hier.
Het belooft een interessante en praktijkgerichte bijeenkomst te worden!

25 Jarig Jubileum ANV De Ommer Marke

2 maart 2019: 2019 is het 25-jarig jubileumjaar van onze vereniging en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom organiseren wij :

 • Een excursie eind augustus langs oude en nieuwe projecten, die afgesloten wordt met een hapje en een drankje.

Een ideale gelegenheid om oude herinneringen op te halen en mee vooruit te kijken naar de toekomst.

 • Een feestelijke jubileumavond in november met een tentoonstelling van oude en nieuwe projecten, kraampjes waarin interessante ontwikkelingen worden uitgelegd en niet op de laatste plaats waarop een nieuwe visie wordt gepresenteerd. Hierbij worden al onze contacten uitgenodigd.

Wij hopen natuurlijk u op beide evenementen te mogen ontmoeten. Nadere informatie volgt.

Nieuwe Visie

26 februari 2019: In 2012 heeft de Ommer Marke haar visie gepresenteerd aan gedeputeerde Hester Maij. op een druk bezochte avond.
Veel van de daarin beschreven ambities zijn intussen gerealiseerd. Daarom heeft het bestuur een nieuwe conceptvisie opgesteld. Leden die graag mee willen denken over de definitieve inhoud kunnen zich melden bij het secretariaat : secretariaat@ommermarke.nl .
De visie zal gepresenteerd worden in november tijdens de feestelijke jubileumavond.