Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Demodag Bodem 27 maart en start randenproject

Het randenproject start weer! De Ommer Marke levert zaaizaad van een bloemen en kruiden mengsel en zaait eventueel ook in. Meer info onder projecten-randenproject.

Jaarvergadering op 26 februari

26 februari 2019: In ‘de Kern’ in Ommen werd de jaarvergadering van ANV De Ommer Marke gehouden.
Hier vindt u de agenda secretarieel verslag 2018 en het verslag Jaarvergadering OM 2 maart 2018

Na het huishoudelijke gedeelte werd het cursusaanbod ‘Natuurbeheer en Ondenemerschap’ van Aeres Hogeschool toegelicht.
De basiscursus wordt door SBB vanaf 2021 verplicht gesteld aan pachters van hun gronden.
Meer informatie is te vinden in de folder.

Na een korte pauze hield Rob Jacob een inspirerende bijeenkomst over energie op het agrarische bedrijf waarbij ook de energievoorziening in een breder kader werd meegenomen. Een eerst stap is besparen. Een tweede is zelf opwekken van energie waarbij een combinatie van zonne- en windenergie op het moment het meest optimaal lijkt te zijn. De derde stap is het opslaan van energie waarbij omzetting van water in H2 de meestbelovende optie lijkt te zijn. Energie voorziening en alles wat daarbij komt kijken is erg in beweging. Het lijkt dan ook goed om een werkgroep te starten die zich bezig houdt met de ontwikkelingen rond H2.  Een aantal leden heeft zich al opgegeven. Andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat secretariaat@ommermarke.nl

Uitbreiding ontheffing levering Maaisel aangevraagd

19 januari 2019: Voor de pilot OMAB is een uitbreiding van de ontheffing voor he tleveren van maaisel in het kader van de pilot OMAB aangevraagd. Dit omdat het de bedoeling is om in fase 3 of 4 te starten met een praktijkproef in twee gebieden met ieder 5 bedrijven.Dit om logistieke en juridische opgaven te onderkennen om naar oplossingen te zoeken.

Voor OMAB fase 3 zijn intussen ook alle kuilen (Bokashi) en hopen (Compost) opgezet die van najaarsmaaisel worden gemaakt.

Kerstwens

ANV De Ommer Marke wenst iedereen Fijne Feestdagen en een heel Gezond en Gelukkig Nieuwjaar met deze Kerstwens.

Wijziging Vrijstellingsregeling Plantenresten

30 oktober 201: de Vrijstellingsregeling Plantenresten, beter bekend als de ‘kleine kringloopregeling’ zal per 1 januari 2019 aangepast worden. De afstand waarover plantenresten verplaatst mogen worden onder deze vrijstellingregeling wordt verruimd van 1 naar 5 km. Hiermee wordt het beter mogelijk om lokaal maaisel van bermen, sloten, bergingen en dijken te gebruiken als bodemverbeteraar op landbouwgrond.

Werkdag Lemele

27 oktober 2018: Op de eigen grond bij Lemele zijn de struiken en jonge bomen ophet eiland in de poel waar ‘s winters op wordt geschaatst, afgezet.
Een kleine groep vrijwilligers heeft het eiland kaal gemaakt en de takken meteen versnipperd. Na een actieve ochtend konden zij tussen de middag voldaan terugkijken vanuit de schuilhut met een kop heerlijke soep.