Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over afgesloten, lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Start Plan 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers zal het plan ‘Leefbaar Platteland’ worden ontwikkeld, bestaande uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling. Als ANV willen wij graag onze leden vertegenwoordigen in dit proces. GEEF UW WENSEN EN IDEEËN DOOR!

‘Boer als Gastheer’ komt met ‘Niet zonder Ons’

Op woensdag 27 november heeft de vereniging ‘De Boer Als Gastheer’ haar 5 jarig jubileum gevierd en daarbij het lied ‘Niet Zonder Ons’ gepresenteerd.

Op de muziek en Ramses Shaffy, ‘bid, werk, leef en bewonder’ is een pakkende tekst geschreven met een positieve boodschap over de landbouw.
Bovendien is er een prachtige clip gemaakt die die boodschap nog eens ondersteund.

Het lied is te zien en te horen op YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tFRSNbliRyE

De Boer als Gastheer is een vereniging die ontstaan is uit een project van ANV De Ommer Marke.

Geslaagde jubileumavond

11 November is er een interessante en geslaagde jubileumavond gehouden in ‘de Kern’ te Ommen. Voor het 25-jarig jubileum was er een aantrekkelijk programma opgesteld, wat de bezoekers konden waarderen.

Na de presentatie van de visie en het overhandigen van het eerste exemplaar aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, werd het nestkasten-project gestart door de wethouder van Ommen, Bart Jaspers Faijer. Na het officiële gedeelte was er de mogelijkheid om de kraampjes te bezoeken. Naast informatie over de nestkasten was er info te vinden over het gebruik van H2 als energiebron in de landbouw, kruidenmengsels voor bloemen en kruidenranden, acupunctuur bij dieren, kleine windmolens, OMAB (Organisch Materiaal Als Bodemverbeteraar) en ‘De Boer Als Gastheer’. Bovendien was er een tentoonstelling van krantenknipsels met artikelen over activiteiten van ‘De Ommer Marke’ uit het verleden.

Onder het genot van een hapje en drankje werd er nog lang gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot napraten en het uitwisselen van kennis en ideeën.

Een indruk van de feestavond vindt u hier

Start Nestkasten-project

Tijdens de jubileumavond ter ere van het 25-jarig bestaan van de vereniging, is het nestkasten-project gestart door de wethouder van Ommen, Bart Jaspers Faijer.

Met dit project wil De Ommer Marke, in samenwerking met natuurvereniging ‘De Vechtstreek’ , stimuleren dat boerenerfvogels zich handhaven en waar mogelijk uitbreiden in het buitengebied.

Er wordt advies gegeven over aanpassingen in de omgeving waardoor vestiging of uitbreiding aannemelijker wordt en er zijn nestkasten te koop.

Meer informatie over dit project vindt u hier

Nieuwe visie De Ommer Marke gepresenteerd

Op 11 november is tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke, haar Visie 2019-2026 gepresenteerd.
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher kreeg het eerste exemplaar overhandigd.

Met deze visie luidt de vereniging een periode in waarin zij zich zal inzetten voor een mooi en levenskrachtig platteland. Met de lancering van een beleid dat gericht is op kringlooplandbouw zijn er volop nieuwe opgaven en mogelijkheden voor de landbouw. De landbouw is als geen ander in staat om bij te dragen aan de oplossing van grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.

Kernpunten bij haar aanpak zijn:

  • input vanuit de leden
  • praktische informatie voor uitvoering
  • samenwerking
  • voortrekkersrol

Voorstel voor verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw

Om tijdens een gesprek voortvloeiend uit de motie ‘Bermmaaisel benutten als Bodemverbeteraar’ concreet ergens over te kunnen spreken, is vanuit OMAB een voorstel geschreven voor een werkwijze die een verantwoord gebruik van maaisel om de bodem te verbeteren, borgt.

Op 4 november is dit voorstel met een afvaardiging van de provincie, Omgevings Diensten van Overijssel en Gelderland, Circulair terreinbeheer en een afvaardiging van OMAB, besproken. Er was voldoende basis om het voorstel verder uit te werken om zo tot een werkwijze te komen die in de praktijk getest kan worden.