Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Bloemen en Kruidenranden

Opgave voor het randenproject van ANV De Ommer Marke is vanaf nu mogelijk. Wanneer grondeigenaren een rand of overhoek zaaiklaar beschikbaar stellen zorgt De Ommer Marke voor het zaaizaad en het inzaaien van een bloemrijk akkermengsel. Meer informatie onder projecten - randenproject:

Stimarke krijgt mooi bedrag van de Rabobank

23 november:
De Stimarke, de uitvoerende stichting onder ANV De Ommer Marke, heeft meegedaan met de Rabobank-coöperatieweken met het doel : Bloemen zaaizaad voor akkerranden.

Met dit doel heeft zij zo’n 160 stemmen gekregen waardoor zij een bedrag van 365 euro mocht ontvangen.
Dit bedrag zal besteed worden aan de aanschaf van zaaizaad in het voorjaar van 2018. Dit zaad zal gebruikt worden om randen en overhoekjes bij agrariers, die hiervoor grond ter beschikking stellen, in te zaaien.

Subsidie toegekend voor de Pilot OMAB – fase 2

8 november:
De subsidie van de Provincie Overijssel, nodig voor de uitvoering van het projectplan fase 2 van de pilot OMAB, is op 8 november 2017 toegekend.
Na het indienen van de aanvraag kwam de toekenning binnen 3 weken!

De provincie stelt een bedrag van 22.296 euro beschikbaar waarmee de financiering rond is.

Nota’s Lidmaatschap per mail

Op de ledenvergadering voorjaar 2017 is besloten dat de nota’s voor het lidmaatschap van de vereniging De Ommer Marke, dit jaar per mail konden worden verstuurd.
Dit betekent veel minder werk en kosten en past meer in deze tijd.

Symposium Biomassa Alliantie

Op 12 oktober is het Symposium van de Biomassa Alliantie gehouden in Velp.

Verschillende organisaties , waaronder de gemeente Dalfsen, traden toe. Wethouder Klaas Agricola ondertekende namens de gemeente de verklaring. Hij was in goed gezelschap want tegelijkertijd met Dalfsen traden ook de waterschappen Vechtstromen en De Dommel uit Brabant toe. Ook de Provincie Overijssel is lid van de Alliantie.
De alliantie heeft een folder uitgebracht met de deelnemers (in april 2017) en de zaken waar zij zich mee bezig houden.

Er waren meerdere sprekers die de verschillende mogelijkheden voor gebruik van maaisel  toelichtten en promootten. Maaisel kan gebruikt worden als bodemverbeteraar maar ook bij de productie van papier, paaltjes voor beschoeiing en biobased materialen.

Ook werd het magazine ‘De Waarde van Maaisel‘ gepresenteerd. In dit magazine staan de Pilots die op dit moment in Nederland draaien en die aangesloten zijn bij de Biomassa Alliantie.
Ook de pilot OMAB staat hierin.

 

Definitief Projectplan fase 2 OMAB

18 oktober:
Het definitieve Projectplan Pilot OMAB fase 2, voor de periode oktober 2017 tot en met september 2018,  is gereed.
De  partners ; de gemeenten Ommen, Dalfsen en Hardenberg en de waterschappen Vechtstromen en WDODelta zorgen samen voor de basis van de financiering.
Bij de provincie Overijssel kan met dit projectplan een aanvullende subsidie worden aangevraagd.