Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

 • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

 • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

  Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Demodag Bodem 27 maart en start randenproject

Het randenproject start weer! De Ommer Marke levert zaaizaad van een bloemen en kruiden mengsel en zaait eventueel ook in. Meer info onder projecten-randenproject.

Bloembollenactie

september 2018 : De Ommer Marke heeft zich opgegeven voor de bloembollenactie van ‘de Groene Loper’. De 1000 bloembollen die zij daardoor kreeg zijn bij de schuilhutten in de gemeente Ommen geplant.

Nieuwe Projecten

18-juni 2018: De Ommer Marke onderzoekt de mogelijkheden om twee nieuwe projecten op te starten.

Een eerste project gaat over het effect van het toevoegen van compost aan drijfmest. Veel agrariërs experimenteren met het toevoegen van organisch materiaal (compost, bokashi, maaisel) aan de drijfmest. Zij hebben daar een goed gevoel over. De mest is vloeibaarder, ruikt niet en het lijkt een beter effect op de bodem te hebben. Omdat relatief slechts weinig organisch materiaal wordt toegevoegd denken we aan een bacteriologisch proces. Het blijkt dat dit verschijnsel nog niet onderzocht is en daarom zoeken we naar mogelijkheden om het gevoel van veel agrariërs te kunnen onderbouwen.

Een tweede project dat wij op willen starten gaat over de hoeveelheid CO2 dat opgeslagen wordt in de grond bij een toenemend percentage organische stof in de bodem. In principe zouden aan de opslag van CO2 ook credits gekoppeld kunnen worden. Dit onderwerp komt nu langzamerhand in de aandacht dus waarschijnlijk zijn er al basisgegevens(binnenkort) aanwezig.

Opgave Randenproject mogelijk

Vanaf vandaag 5 april is opgave mogelijk voor het randenproject.

Hierbij zorgt ANV De Ommer Marke voor het zaaizaad en het inzaaien van een bloemrijke akkerrand.
De grondeigenaar stelt een strook of overhoek beschikbaar en maakt deze zaaiklaar. De rand of overhoek moet in 2018 blijven staan. Het is de bedoeling om de tweede helft van april in te zaaien, afhankelijk van het weer. Zelf inzaaien is ook mogelijk.
Voor leden is dit gratis, niet leden betalen 50 euro of worden lid (37,50 of 35,00 bij automatische incasso).

Grondeigenaren in Ommen en Dalfsen kunnen zich vanaf nu opgeven bij Jan Hulsink (j.hulsink@zonnet.nl of 0572-371407) die ook alle info kan geven.

Er wordt nog gezocht naar een mengsel geschikt voor schaduwrijke plekken. Opgave hiervoor is vanaf nu ook mogelijk.
Belangstelling voor het zaadmengsel ‘smakelijke kruiden voor vee’ kan ook doorgegeven worden. Bij voldoende animo wordt dit ook aangeschaft.

Voor meer info klik hier

Geslaagd Minisymposium

Ruim 60 deelnemers waren op 21 maart aanwezig bij het minisymposium ‘Maaisel Als Bodemverbeteraar – De Praktijk!’. Dit op Landgoed ‘Den Woesten Heide’ in Ommen door de Pilot OMAB georganiseerde bijeenkomst bracht nieuwe inzichten en een goede discussie. Gedeeld werd de wens om het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar mogelijk te maken. Daarbij zal dan wel gezorgd moeten worden dat er kwaliteit geleverd wordt. Een flinke taak voor de leveranciers, zowel qua denken als qua logistiek en werkwijze.
Verder kwam naar voren dat om de regelgeving te veranderen zo dat een verantwoord gebruik van maaisel als bodemverbeteraar  mogelijk wordt, alle partijen en overheden zich daarvoor moeten inzetten.

De Pilot OMAB zet zich in om data te verzamelen die een dergelijke aanpassing ondersteund en om kennis te delen. De Pilot is nu in haar tweede van de vijf onderzoeksjaren. Wordt vervolgd dus.

20180321_134335

21 maart: Minisymposium Maaisel Als Bodemverbeteraar – De Praktijk

          WIJ NODIGEN U UIT VOOR
                     het minisymposium

MAAISEL ALS BODEMVERBETERAAR
                           De Praktijk!

Woensdag 21 maart  van 13.00 tot 16.00 uur
Landgoed Den Woesten Heide, Oude Woestendijk 1, Ommen

 Georganiseerd door de Pilot OMAB
(Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) 

5 sprekers zullen het onderwerp toelichten:

 • Bram de Vos – deelnemende agrariër OMAB
 • Jurjen Neimeijer – Provincie Overijssel
 • Bert Messink – Composteren met Bioterra
 • Spreker Agriton – productie Bokashi
 • Bas Worm – Waterschap Vechtstromen 

Daarna discussie aan de hand van een prikkelende stelling!

Bij verschillende standjes kunt u informatie verzamelen.
Bokashi en Bioterra-compost zijn aanwezig.

Wij hopen u dan te zien!
Partners Pilot OMAB 

Opgave is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld:
secretariaat@ommermarke.nl

 Natuurlijk kunt u deze uitnodiging naar andere belangstellenden doorsturen.